Kompetensförstärkning kommunala öppna data

Enkät om kommunernas arbete med öppna data

Posted on:
Monday, October 21st, 2013
Author:
rikard

Inom projektet Kompetensförstärkning kommunala öppna data, som vi driver tillsammans med Föreningen Sambruk och Linköpings Universitet har vi undersökt hur kommuner idag arbetar med öppna data och vilket behov av stöd och kunskap kommunerna har för att underlätta detta arbete. I projektet har ett antal djupintervjuer genomförts för kvalitativ undersökning av nuläget i kommunerna och [...]

Tags: , ,

Posted in Kompetensförstärkning kommunala öppna data, öppna data | No Comments »

Vägledningar öppna data

Posted on:
Wednesday, October 9th, 2013
Author:
rikard

Som en del i vårt projekt Kompetensförstärkning kommunala öppna data så genomförde vi bland annat en enkät. Resultatet från enkäten kommer publiceras separat vid ett senare tillfälle. En av frågorna i enkäten var dock ” Känner ni till några av de vägledningar och guider som finns till stöd för kommuner att komma igång med öppna [...]

Tags: , , , , , ,

Posted in Kompetensförstärkning kommunala öppna data, morus, öppna data | No Comments »

Licenser för öppna data

Posted on:
Sunday, September 22nd, 2013
Author:
rikard

En fråga som ibland upplevs som besvärlig när en myndighet, kommunal eller statlig, står inför frågan om att öppna upp sina data är juridiken som kringgärdar detta. Dels har vi frågan om sekretess och personuppgifter. Dels har vi frågan om vilka villkor man ska sätta på användandet av de data man publicerar. Det vill säga [...]

Posted in Kompetensförstärkning kommunala öppna data, morus, öppna data | No Comments »

Mer om myndigheter och öppna data

Posted on:
Monday, June 10th, 2013
Author:
rikard

För en tid sedan skrev vi om myndigheter och PSI-lagen. På ett liknande tema vill vi lyfta fram en text om öppna data som Socialstyrelsen publicerar på sin webbplats. Under rubriken Nationella riktlinjer finns en sida om öppna data som är värd att läsas. Det handlar inte om några nationella riktlinjer för öppna data, utan [...]

Tags: , , ,

Posted in Kompetensförstärkning kommunala öppna data, Nyhetsbevakning, öppna data | No Comments »

Finsk handbok om att öppna upp offentlig information

Posted on:
Wednesday, June 5th, 2013
Author:
rikard

Det finns en rad rapporter, guider, handböcker och vägledningar kring fältet öppna data. Här vill jag tipsa om en finsk mycket läsvärd handbok, skriven av Antti Poikola, Petri Kola och Kari A. Hintikka. Handboken, “Public data – an introduction to opening information resources”, är publicerad med en CC-BY-licens och skriften finansierades av det finska transport- [...]

Tags: , , , , ,

Posted in Kompetensförstärkning kommunala öppna data, Nyhetsbevakning, öppna data | No Comments »

Hur beskriver myndigheterna sitt förhållande till PSI-lagen?

Posted on:
Tuesday, May 21st, 2013
Author:
rikard

Sedan Sverige 2010 implementerade PSI-direktivet i svensk lag i den så kallade PSI-lagen, Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen har diskussionen kring öppna data ofta kommit att hänvisa till PSI-lagen eftersom detta är den lag som kommer närmast regleringen kring offentliga data åtminstone vad gäller det uttalade syftet med lagen och [...]

Tags: , , , , , , , , , , ,

Posted in Kompetensförstärkning kommunala öppna data, Nyhetsbevakning, öppna data | 1 Comment »

Lite begreppsförvirring kring öppna data och PSI-direktivet

Posted on:
Wednesday, May 15th, 2013
Author:
rikard

När vi diskuterar öppna data uppstår ibland begreppsförvirring. Detta sker på många nivåer och bakgrunden är avsaknaden av en gemensam terminologi med definitioner som går att slå upp och som det råder koncensus kring. Är PSI-direktivet och PSI-lagen till för öppna data? Ett av problemen är PSI-direktivet och den svenska implementationen i den så kallade [...]

Tags: , , , , , , , , , ,

Posted in debatt, Kompetensförstärkning kommunala öppna data, morus, öppna data | 4 Comments »

Morus hjälper kommuner med öppna data

Posted on:
Monday, December 3rd, 2012
Author:
rikard

Projektstart under 2013 Morus har fått stöd från Vinnova för att i ett projekt under nästa år hjälpa kommuner med frågor kring öppna data. Även om projektet drar igång först i februari 2013 så tar vi gärna emot era tankar och funderingar kring öppna data redan nu för att på bästa sätt kunna ta höjd [...]

Tags: , , ,

Posted in Kompetensförstärkning kommunala öppna data, morus, nya kunder, öppna data | No Comments »

Göteborgsföretag hjälper myndigheter med öppna data

Posted on:
Friday, November 30th, 2012
Author:
jonas

17 projekt delar på totalt 9 miljoner kronor i finansiering från Vinnova för projekt inom öppna data. Göteborgsbaserade Morus konsult AB är ett av de företag som får sitt projekt finansierat. Med öppna data öppnas myndigheternas databaser upp och företag och privatpersoner får möjligheter att skapa innovativa produkter och tjänster baserat på myndigheternas information. För [...]

Posted in Kompetensförstärkning kommunala öppna data, morus, öppna data | No Comments »

Kommentarer kring öppnadata.se

Posted on:
Friday, October 5th, 2012
Author:
jonas

Som vi tidigare rapporterat deltog Morus den tredje oktober i Forum Öppna Data som anordnades av VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), E-delegationen och Näringsdepartementet i SKLs lokaler i Stockholm. Morus har en hel del tankar kring portalen öppnadata.se, uppdraget, utvecklingen och vägen dit. Delar av detta utgår från vårt eget arbete kring öppen programvara [...]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in Kompetensförstärkning kommunala öppna data, morus, Nyhetsbevakning, öppna data | 6 Comments »

MediaCreeper Creeper