Vägledningar öppna data

Skrivet av rikard, Wednesday, October 9, 2013

Som en del i vårt projekt Kompetensförstärkning kommunala öppna data så genomförde vi bland annat en enkät. Resultatet från enkäten kommer publiceras separat vid ett senare tillfälle. En av frågorna i enkäten var dock ” Känner ni till några av de vägledningar och guider som finns till stöd för kommuner att komma igång med öppna data?” och 45% svarade “Nej” på frågan. Dessutom svarade 32% “Ja” på följdfrågan om de vill få dessa guider skickade till sig.

Många vägledningar kan vara svåra att känna till och hitta. Vi publicerar guiderna vi tänkte på här (i form av länkar till dem) och passar på att ställa frågan hur vi kan få bättre spridning på dessa vägledningar.

Här kommer en rå lista på vägledningar som vi känner till och har hittat. Fokus försöker vi hålla på just kommunala öppna data, det vill säga vägledningar som främst riktar sig till kommuner. Men vi har med även generella vägledningar eftersom dessa är i majoritet. Längre ned är en lista på kommunala webbplatser för öppna data. Saknar du en vägledning/guide? Säg till i kommentarerna. Saknar du en kommun som publicerat öppna data i listan? Säg till i kommentarerna.

Ge gärna förslag på hur dessa vägledningar ska bli bättre kända och spridda också!

Listan kommer byggas på allteftersom vi hittar fler guider och allteftersom tips kommer in.

Hemsidor och portaler för kommunala öppna data (och landsting/länsstyrelse i vissa fall):

Internationella vägledningar, guider och policyer:

Uppdatering 10/10 2013

Det finns två bekymmer med dessa vägledningar som vi funderat kring. Det första är att många inte känner till att de skapats. Det är i princip på serien av Forum Öppna Data som olika vägledningar nämnts och presenterats. I andra hand så nämns vissa vägledningar på olika privata initiativ på olika webbplatser som diskuterar öppna data samt att vissa universitet bedriver forskning inom ämnet och en del av dem nämner också olika vägledningar. Det andra bekymret är att även om man hört talas om en vägledning, t ex för att man närvarade vid ett Forum Öppna Data eller annan konferens, så är det faktiskt rätt svårt att hitta den där vägledningen som man blev intresserad av.

Om man söker i Google efter vägledning ("öppna data" OR "öppen data") (vägledning följt av antingen “öppna data” eller “öppen data”) så hittar man ett tiotusental resultat. De första “länkarna” när jag söker (Google har en egenhet att ge olika resultat till olika användare så det varierar säkert när ni söker!) som listas som träffar är:

screenshot från google-sökning

Central plats för information

Vad som kanske skulle behövas är en central plats dit man instinktivt vänder sig i första hand för att söka information kring öppna data. Portalen ÖppnaData.se skulle kunna bli en sådan plats. Vi vill gärna lyfta detta som en del i vårt projekt och ser gärna att detta diskuteras i kommentarerna nedan. Ge alltså gärna förslag på vilken plats som skulle kunna tjäna som officiell ingång till information och stöd om öppna data. Internationellt så har Open Knowledge Foundation tagit ledartröjan och skapat många av de webbplatser som finns med i länklistan under internationella resurser ovan. I Storbritannien använder man The Open Data Institute som en källa till information. På Twitter har vi i Sverige hashtaggen #oppnadata som är väl värd att följa om man vill ha information inom området. Om man har ett konto på Twitter vill säga. På Facebook finns gruppen Open Gov – Öppen Offentlig Förvaltning. För oss som inte har konto på facebook är den sidan dock helt stängd.

Screenshot av facebook-gruppen open gov - som visar att sidan kräver inloggning och konto på facebook.

Kanske är ett alternativ till en central plats för information att vi alla blir bättre på att tagga och göra dem sökbara de skrifter vi publicerar om öppna data? Och kom ihåg, det är inget fel i att vara öppen och inkluderande när vi talar om öppna data ;-)

Kom gärna med synpunkter!

Tags: , , , , , ,

Posted in Kompetensförstärkning kommunala öppna data, morus, öppna data

MediaCreeper Creeper