Morus hjälper Transportstyrelsen med processen kring öppna data

Skrivet av rikard, Tuesday, June 11, 2013

Morus konsult AB har under våren bidragit med stöd och råd i Transportstyrelsens öppna data-projekt. Projektet har syftat dels till att ta fram en plan för hur fler datakällor ska kunna öppnas upp för vidareutnyttjande, dels till stöd för regeringsuppdraget att återrapportera myndighetens åtgärder som vidtagits med anledning av PSI-lagen.

Särskild vikt har i projektet lagts vid att ta hänsyn till att myndighetens datakällor i hög grad innehåller personuppgifter såsom registreringsnummer och personnummer. Strategin som tillämpats har varit att identifiera tre kategorier datakällor:

  • Data utan personuppgifter – kan släppas som öppna data
  • Data med vissa personuppgifter – kan släppas som villkorad data enligt PuL och registerförfattningar
  • Data med känsliga personuppgifter eller sekretess – kan inte lämnas ut

På sikt kan fler data släppas ur kategorin med vissa personuppgifter, förutsatt att man kan vidta integritetsskyddande åtgärder för att hindra att personuppgifter eller personliga förhållanden röjs av misstag eller genom att någon försöker räkna ut eller dra slutsatser från den data som ingår i dataseten även efter att vissa uppgifter tas bort eller maskeras på olika vis.

Det har varit ett mycket intressant och utmanande projekt som vi fått äran att vara med i” säger Rikard Fröberg, en av rådgivarna på Morus. “Det är inte helt lätt att reda ut hur PSI-lagen är tänkt att fungera för de myndigheter vars databaser innehåller förhållandevis mycket personuppgifter av mer eller mindre känslig karaktär”, fortsätter Rikard. “Myndighetens möjligheter att lämna ut sådana data styrs redan av olika registerförfattningar, sekretesslagen och personuppgiftslagen”. “Transportstyrelsens ambition har dock hela tiden varit att släppa mer data på sikt och att tillämpa rimliga villkor på det som släpps idag och framöver. Det har gjort att uppdraget känts väldigt stimulerande och framåtsträvande.” avslutar Rikard.

Per Ängmo, Senior Advisor, GD-staben vid Transportstyrelsen, ger bra betyg på samarbetet med Morus. “Vi har fått ett bra stöd och proffessionell rådgivning av konsulterna på Morus”, kommenterar Per. “Vår ambition har hela tiden varit klar i det att vi vill tillämpa rimliga villkor i enlighet med PSI-lagen och att vi vill på sikt öppna upp ännu fler datakällor, även som öppna data. Men vi har haft ett behov av en second opinion, att kunna bolla ideer och diskutera våra tankar kring detta med någon utifrån. Morus har bidragit med både juridisk och teknisk kompetens på ett alldeles utmärkt sätt”, sammanfattar Per avlutningsvis.

Tags: , , , ,

Posted in morus, nya kunder, öppna data

MediaCreeper Creeper